شرکت مادران 7-Eleven موافقت کرده است تا برخی از فروشگاه های U.S. را در قرارداد Sunoco جبران کند

تاریخ: 1/19/2018 10:01:58 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

واشنگتن رویترز هفت شرکت سهامی با مسئولیت محدود 3382 T شرکت مادر اصلی توکیو از شبکه 7 یازده فروشگاه توافق کرده است که برخی از بنگاه های تولید سوخت را در پیشنهاد 3/3 میلیارد یورو خود به فروش برساند. 1 100 Sunoco LP SUN N جمعه تحت شرایط موافقتنامه موافقت 7 یازده به فروش می رسد 26 خرده فروشی سوخت که آن صاحب Sunoco و Sunoco لازم است برای حفظ 33 خروجی های سوخت که 7 یازده در غیر این صورت خواهد شد به دست آورد FTC گفت: بدون فروش اکتسابی می شود به رقابت در 76 بازارهای محلی در سراسر 20 منطقه شهری معامله در آوریل 2017 اعلام شد گزارش توسط دیوید شپردسون در حال ویرایش توسط لیزا Shumaker استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles