5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

انگلیس پس از ردیف تجاری، صادرات جت های CSeries را تأمین می کند

 رویترز بریتانیا کمک مالی برای اولین بار پس از صادرات بمباردیر BBDb به CSeries جت های بخشی ساخته شده توسط کارگران ایرلند شمالی گرفتار در یک ردیف اخیر اخیر قرار داده شده است FILE PHOTO یک کارگر بازرسی یک بالگرد هواپیمای سری C در کارخانه Bombardier در بلفاست ایرلند شمالی سپتامبر 26 2017 REUTERS Clodagh KilcoyneExport آژانس اعتباری UK Finance Export گفت که تامین مالی برای جت به Korean Air 003490 KS از مشاغل در بلفاست پشتیبانی می کند که در آن برنامه ریزان کانادایی در حال کار بر روی گیاه بال بالایی هستند. این حرکت چندین هفته پس از بمباردیو برنده شد