5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

باستان شناسان اسرائیلی موزاییک 1800 ساله را از بین می برند

CAESAREA اسرائیل رویترز یک موزائیک 80000 ساله از مردان تیگا که از دوران رومی دور می شود، در اسرائیل کشف شده است. باستان شناسان اسرائیلی در روز پنجشنبه گفتند که دکوراسیون یک شکل بر روی کف موزاییک دیده می شود که باستان شناسان می گویند 800 ساله است و کشف شد اسرائیل در طی یک کارگاه حکومت آثار باستانی در سزاریا اسرائیل 8 اکتوبر 2018 REUTERS Nir Elias موزاییک در طول حفاری یک ساختمان از دوره بیزانس کشف شد که حدود 300 سال جوانتر از موزاییک است که در بالای شهر ساحل Ceesarea بود. در واقع ما هستیم