5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بزرگترین صادرکنندگان آسیا بر تعرفه های U.S. سوءاستفاده می کنند و از ترس جنگ تجارت می ترسند

توکیو رویترز: اعضای عمده آسیا در روز جمعه به واشنگتن واکنش نشان دادند. دونالد تامپو، رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفت تا تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را جبران کند. هشدار دادن به آسیب روابط در میان درخواست های صنعت برای تلافی جویان، ژاپن گفت که این حرکت به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در حالی که چین اعلام کرد که قطعا مخالف تصمیم است و کره جنوبی اعلام کرد که ممکن است شکایت خود را به سازمان تجارت جهانی در روز پنجشنبه مطرح کند، با اعمال 25 درصد تعرفه واردات فولاد و 10 درصد برای آلومینیم