5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دوستداران هنر لگوس فرصت دارند تا برای مدتی طولانی از دست رفته در لندن بیایند

لندن LAGOS رویترز پرتره شاهزاده خانم نیجریایی که بیش از 40 سال از دست رفته در یک تخت لندن یافت شده و در حراج نمایش داده می شود که به صورت زنده در لاگوس فروخته می شود که دوستداران هنر نیجریه را به صورت مستقیم از شهر مگا غربی آفریقا هدایت می کند Tutu rdquo توسط نیویورک rsquo شناخته شده ترین هنرمند مدرن بن Enwonwu در سال 1974 نقاشی شده است و در نمایشگاه هنر در لاگوس در سال بعد ظاهر شد، اما محل آن پس از آن ناشناخته بود تا زمانی که دوباره در شمال لندن ظاهر شد ldquo این بزرگترین شاهکار او بود و مردم پرسید lsquo کجا است Tutu rsquo بنابراین T