5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چین می گوید جنگ تجاری با آمریکا تنها به اقتصاد جهانی منجر خواهد شد

وزیر بازرگانی چین، ژونگ شان، روز یکشنبه گفت: "هر گونه جنگ تجاری با ایالات متحده تنها به فاجعه برمی خیزد." چین در پاسخ به انتقادات خود از تعرفه های فلزات پیشنهادی توسط واشنگتن، از جمله ترس هایی که می تواند رشد جهانی را متزلز کند، گفت: "چینگ شان، وزیر بازرگانی چین" یک کنفرانس خبری در حاشیه NPC کنگره ملی مردم در پکن چین 11 مارس 2018 چین روزانه از طریق REUTERSAfter فشار از متحدان ایالات متحده راه را برای معافیت های بیشتر از تعرفه های 25 درصد در واردات فولاد و 10 درصد در